Kompleksowe usługi księgowe to nasza specjalność

Świadczymy usługi dla istniejących podmiotów jak również rozpoczynających działalność.

Oferta

 • Nasze Biuro Rachunkowe świadczy usługi między innymi w zakresie:

  - prowadzenia księgi przychodów i rozchodów i pełnych ksiąg handlowych
 • - prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
  - rozliczeń z Urzędem Skarbowym i z ZUS (w tym wyprowadzanie zaległości)
  - doradztwa i obsługi przy rozpoczęciu działalności gospodarczej
  - tworzenia biznesplanów
  - pozyskiwania finansowania działalności

  Na podstawie stosownych pełnomocnictw jesteśmy upoważnieni do reprezentowania Państwa przed organami administracji skarbowej i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
  INEZ Ltd. współpracuje również z Radcami Prawnymi, Podatkowymi oraz Doradcami Finansowymi.

  Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową:

  1. osobom fizycznym:
  - rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą
  - uzyskującym przychody z najmu lub dzierżawy
  - poszukującym porady finansowo-księgowej w bieżącej działalności gospodarczej

 • 2. podmiotom gospodarczym:
  - spółkom osobowym
  - spółkom kapitałowym (np. z ograniczoną odpowiedzialnością)

 • 3. zagranicznym podmiotom gospodarczym, prowadzącym działalność w Polsce